Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 2456/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 października 2008r.

w sprawie: przekazania do dyspozycji Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku garaży nr ewid. 680/6 i 680/8 zlokalizowanych przy ul. Kościuszki 8

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218), postanawiam co następuje:


§ 1
Przekazać do dyspozycji Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku garaż o nr ewid. 680/6 o pow. 26,25 m2 oraz garaż o nr ewid. 680/8 o pow. 46,31 m2 zlokalizowane przy ul. Kościuszki 8 w Płocku.


§ 2
Gospodarowanie w/w garażami powierzyć w całości Płockiej Orkiestrze Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w Płocku.

§ 3
Zobowiązać biorącego w dyspozycję do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem garaży.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 2456/08 z dnia 08 października 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 18 listopada 2008, godz. 09:12
ostatnia zmiana: 
wtorek, 18 listopada 2008, godz. 09:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
53 502 958

Stopka