Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie nr 2571/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 listopada 2004r.

W sprawie: wynajęcia mieszkania czynszowego nr 27 w budynku przy ul. Armii Krajowej 56 w Płocku w ramach „Programu 300”


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku, zmiana Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002 r., Dz.U. Nr 153, poz. 1271 z 2002r.,  Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r., Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r., Dz.U. Nr 102, poz.1055 z 2004r., Dz.U. Nr 116, poz.1203 z 2004r.,) i na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(Dz.U. Nr 71, poz 733 z 2001r., zmiana Dz.U. Nr 168, poz. 1383 z 2002r.,Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r., Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r., poz. 1069 z 2003r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.),  oraz §1  ust.2  uchwały Rady Miasta Płocka Nr 917/XLIV/01 z dnia 25 września 2001 roku w sprawie zasad realizacji programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy Gminy Płock i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w latach 2002-2004 i §1 ust.1 lit. B Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 137/2003 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie określenia zasad zasiedlania lokali mieszkalnych oddawanych do uzytku w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych, oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1813/2004 z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie dodatkowego naboru wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych, zarządzam:

§1

Skierować Zofię i Andrzeja małżeństwo Mieszkowicz  do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 27 przy ul. Armii Krajowej 56 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni, o powierzchni użytkowej 48,47m².

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2571/04 z dnia 03 listopada 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 23 listopada 2004, godz. 08:20
ostatnia zmiana: 
środa, 24 listopada 2004, godz. 12:38 -> historia zmian  (4)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 407

Stopka