Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie nr 3058/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 marca 2009r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 ) oraz zgodnie z § 5 pkt. 4 Statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – J.B. w Płocku z 22 marca 2005 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa w Płocku, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

Traci moc Regulamin i Schemat Organizacyjny Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – Jednostka Budżetowa w Płocku zatwierdzone Zarządzeniem Nr 1848/08 Prezydenta Miasta Płocka z 21 kwietnia 2008 r.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 3058/09 z dnia 10 marca 2009r.
data publikacji: 
poniedziałek, 30 marca 2009, godz. 09:05
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 30 marca 2009, godz. 09:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
52 470 212

Stopka