Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego  wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.

 

 


NIEZBĘDNY FORMULARZ:  wniosek (także do pobrania w administracji budynku lub w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3. Część I formularza wypełnia wnioskodawca, część II - administracja budynku).

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wypłata zwaloryzowanej kaucji w wysokości określonej w ugodzie zawartej przez strony tj. wnioskodawcę i Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU: administracja budynku lub Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3. W przypadku złożenia wniosku w Biurze Obsługi Klienta, zostanie on niezwłocznie przesłany do właściwej administracji budynku.

SPRAWĘ PROWADZI: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, tel. 24 367 15 96, Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 00, 24 367 15 03.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55. 

PODSTAWA PRAWNA: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128).

Art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 z późn. zm).

Zarządzenie Nr 4111/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie określenia trybu rozpatrywania wniosków o zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 roku, w zwaloryzowanej wysokości.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.


 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
data publikacji: 
środa, 16 listopada 2005, godz. 14:23
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 10:33 -> historia zmian  (33)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 577

Stopka