Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 639/XXXVI/05
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 stycznia 2005 roku

w sprawie: nabycia części nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul.Tumskiej – Kolegialnej 2 oznaczonej jako działka  nr ewid. 795.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558,     Nr 113 poz. 984:Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806 oraz z 2003r,Nr 80, poz.717, Nr 162 poz.1568: Dz.U z 2004r Nr 102  poz.1055, Nr 116 poz.1203) 
- Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1.

wyrazić  zgodę na  nabycie przez Gminę Płock, po wydzieleniu części zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ul.Tumskiej-Kolegialnej 2 oznaczonej jako  działka nr 795 o pow. 1350 m2.

§ 2.

Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.

§ 3.

Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka 2005 r. Dział 700 Rozdział  70005 § 6050  –
Nr zadania 23/WUGI/I/G  wykupy do zasobu gminy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 639/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku
data publikacji: 
wtorek, 01 lutego 2005, godz. 08:16
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 lutego 2005, godz. 08:17 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 763

Stopka