Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacja na temat pomocy

świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

dla mieszkańców Płocka

 

 

Osoba będąca w trudnej sytuacji życiowej i materialnej może uzyskać świadczenia z pomocy społecznej.
Pomoc udzielana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).

Rodzaje świadczeń:
1. zasiłki pieniężne: stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne;
2. pomoc w naturze: np. obiady dla dzieci w szkołach, obiady dla dorosłych i dzieci w barach;
3. poradnictwo specjalistyczne oraz interwencja kryzysowa;
4. usługi opiekuńcze nad chorym w domu, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
5. umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej;
6. pobyt dzienny w Środowiskowym Domu Samopomocy;
7. umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
8. uczestnictwo w zajęciach w świetlicy środowiskowej;
9. pomoc rodzinom zastępczym;
10. usamodzielnienie i pomoc w integracji ze środowiskiem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, schronisk dla nieletnich, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych, domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
11. pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym;
12. pomoc osobom bezdomnym;
13. praca socjalna.

W celu uzyskania pomocy oraz szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku, ul. Zgliczyńskiego 4, parter – sekretariat, pok. 25 lub telefonicznie: 24 364 02 10, 24 364 02 22, fax. 24 364 02 13.
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.30 – 15.30, czwartek w godz. 8.30 – 17.30, piątek w godz. 8.30 – 15.30.

Większość spraw związanych z ubieganiem się o pomoc finansową załatwia się przez pracowników socjalnych w poszczególnych Zespołach Pracy Socjalnej.

Osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy społecznej (z wyłączeniem skierowania do domu pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych) powinna nawiązać kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (rodziny) potrzebującej pomocy.

Adresy Zespołów Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku:

Zespół Pracy Socjalnej Nr 1
Zasięg działania (wykaz ulic):
http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7261&parent=7261
Siedziba: ul. Piekarska 16
Kierownik: Grażyna Syska, tel. 24 364 02 97

Zespół Pracy Socjalnej Nr 2
Zasięg działania (wykaz ulic):
http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7263&parent=7263
Siedziba: ul. S. Zgliczyńskiego 4
Kierownik: Izabela Kowalska, tel. 24 364 02 35

Zespół Pracy Socjalnej Nr 3
Zasięg działania (wykaz ulic):
http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7264&parent=7264
Siedziba: ul. Z. Padlewskiego 5
Kierownik: Maria Góra, tel. 24 364 02 80

Zespół Pracy Socjalnej Nr 4
Zasięg działania (wykaz ulic):
http://www.biuletyn.abip.pl/mopsplock/index.php?komunikat=7265&parent=7265
Siedziba: ul. S. Zgliczyńskiego 4
Kierownik: Barbara Nyckowska, tel. 24 364 02 74

W przypadku otrzymania odmowy świadczenia z pomocy społecznej lub w przypadku otrzymania pomocy w niezadowalającej wysokości służy odwołanie od decyzji. Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ul. S. Zgliczyńskiego 4, parter, pok. 25, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku realizuje zadania z zakresu:

rehabilitacji społecznej (dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych; zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; rehabilitacja dzieci i młodzieży).
Dział Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej
Siedziba: ul. S. Zgliczyńskiego 4
Kierownik: Monika Wierkiewicz, tel. 24 364 02 60

orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Siedziba: ul. S. Zgliczyńskiego 4
Przewodnicząca: Adrianna Lipińska-Białaszek, tel. 24 364 02 57

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dział Świadczeń Rodzinnych
Siedziba: pl. gen. J. Dąbrowskiego 1
Kierownik: Eliza Dygas, tel. 24 364 03 70

dodatków mieszkaniowych i energetycznych
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Siedziba: pl. Dąbrowskiego 4
p.o. Kierownika: Małgorzata Ryncarz, tel. 24 367 16 70

coachingu
Sesje coachingowe prowadzą:
Małgorzata Ryncarz, tel. 24 364 02 28
Sylwia Kuczmarska, tel. 24 364 02 63
Monika Wierkiewicz, tel. 24 364 70 90

Więcej informacji dotyczących form pomocy społecznej znajduje się na stronie internetowej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku: www.mopsplock.eu 

Więcej informacji dotyczących form pomocy społecznej znajduje się na stronie internetowej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku: www.mopsplock.eu  
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Informacja na temat pomocy świadczonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku dla mieszkańców Płocka
data publikacji: 
wtorek, 20 września 2011, godz. 13:22
ostatnia zmiana: 
piątek, 22 września 2017, godz. 09:52 -> historia zmian  (13)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 
8 783 890

Stopka