Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2342/16

Zarządzenie Nr 1934/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 czerwca 2004r.


w sprawie ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w dziale 852 -   Pomoc społeczna, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

 

             Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 11 pkt 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam, co następuje:

§ 1.


Ustalić limit zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 2 etaty.


§ 2.


Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2004 rok.
Dział – 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki                           interwencji kryzysowej.


§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1934/04 z dnia 03 czerwca 2004r.
data publikacji: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:20
ostatnia zmiana: 
piątek, 04 czerwca 2004, godz. 13:20 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 567

Stopka