Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 602/XXXIII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 listopada 2004 roku


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.


 Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)i § 1 uchwały Nr 199/XIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka w związku z § 1 uchwały Nr 589/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2004 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Płocka pełnionej przez Pana  Stanisława Nawrockiego w związku z jego śmiercią.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA Nr 602/XXXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 23 listopada 2004 roku
data publikacji: 
czwartek, 25 listopada 2004, godz. 09:24
ostatnia zmiana: 
czwartek, 25 listopada 2004, godz. 09:25 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 417

Stopka