Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2029/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyjazd w dniach 6-9 czerwca 2008 roku przedstawicieli miasta Płocka do Darmstadt na obchody Weekendu Europejskiego oraz w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przejazdu przedstawiciela Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Płocka do Darmstadt w dniach 6-9 czerwca 2008 roku na obchody Weekendu Europejskiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1140/07 z dnia 19.10.2007, zmienionym zarządzeniem Nr 1174/07 z dnia 31.10.2007 i zarządzeniem nr 1638/08 z dnia 20.02.2008,
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustala się skład delegacji miasta Płocka na wyjazd do Darmstadt (Niemcy) w dniach 6-9 czerwca 2008 roku:
1. Mirosław Milewski – Prezydent Miasta Płocka
2. Krystyna Kowalewska – Sekretarz Miasta Płocka
3. Magdalena Samoraj – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka

§ 2
Wyraża się zgodę na pokrycie kosztów przejazdu do Darmstadt w dniach 6-9 czerwca 2008 roku Pani Hanny Witt-Paszta, przewodniczącej Stowarzyszenia Miast Siostrzanych Płocka.

§ 3
Cel wyjazdu: udział w obchodach Weekendu Europejskiego w Darmstadt.

§ 4
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 750, rozdział 75075, §4420, zad. 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydentadrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2029/08 z dnia 30 maja 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28
ostatnia zmiana: 
wtorek, 03 czerwca 2008, godz. 11:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 529

Stopka