Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Urząd Miasta
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Wydział Geodezji

Dyrektor - Geodeta Miasta: Danuta Jędrzejak
Telefon: 24 36 71 467, Fax:
Pokój: 130 [B]
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Geodezji należy geodezja, kataster nieruchomości, uzgadnianie i ewidencja  sieci uzbrojenia  terenu,  podziały  i  rozgraniczenia  nieruchomości,  powszechna taksacja nieruchomości, system informacji przestrzennej i katastralnej, komunalizacja mienia Skarbu Państwa, w szczególności zadania wynikające z następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) oraz  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity:  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami). W  ramach Wydziału działa Geodeta Miasta.
     Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: Wydział Geodezji
data publikacji: wtorek, 24 czerwca 2003, godz. 14:32
ostatnia zmiana: piątek, 01 lutego 2013, godz. 11:06 -> historia zmian  (8)
nadzór nad treścią: Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: Bartłomiej Szatkowski
ilość wyświetleń: 8 796 654