Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
UWAGA: To Zarządzenie zostało zmienione przez:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 799/11

Zarządzenie Nr 503/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na finansowanie wyjazdu w dniach 15 - 22 maja 2007 roku Zespołu Tańca Ludowego Masovia oraz przedstawiciela rzemiosła artystycznego do miasta partnerskiego Auxerre we Francji na doroczne Targi Kultury Regionalnej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181, poz. 1337) i § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
30 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka - zarządza się, co następuje :

§ 1

1.Wyrażam zgodę na finansowanie wyjazdu w dniach 15 - 22 maja 2007 roku do Auxerre (Francja) Zespołu Tańca Ludowego“Masovia” oraz rzeźbiarza - przedstawiciela rzemiosła artystycznego.
2. Celem wyjazdu jest udział w dorocznych Targach Kultury Regionalnej odbywających się mieście partnerskim Auxerre (Francja) w dniach 17 - 21 maja 2007 roku i promowanie Płocka za granicą.

§ 2

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, dział 921, rozdział 92195, § 4420, zadanie 01/WKS/G.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 503/07 z dnia 12 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
środa, 09 maja 2007, godz. 14:36
ostatnia zmiana: 
środa, 09 maja 2007, godz. 14:36 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 541

Stopka