Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie nr 1829/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 kwietnia 2008r.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży gminnego lokalu użytkowego.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianą: Dz.U. Nr 23 poz. 220 z 2002 roku, Dz. U. Nr 62 z 2002 roku, poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002 roku, poz. 984 i Dz. U. Nr 214 z 2002 roku poz. 1806, Dz. U. 153 z 2002             roku             poz. 1271, Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717, Dz. U. 162 z 2003 roku poz. 1568,  Dz. U. 116 z 2004 roku poz.1203, Dz.U. Nr 172z 2005 poz. 1441, Dz.U.             Nr 17z 2006 r poz.128, Dz.U.175 z 2006r. poz. 1457, Dz.U. 181 z 2006r. poz. 1337, Dz.U.48 z 2007r. poz. 327) oraz uchwały numer 678/XXXVIII/05 Rady             Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005             roku w sprawie: zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą  im częścią ułamkową gruntu.  
 
§ 1

Przeznacza się do sprzedaży gminny lokal użytkowy nr. 2 o powierzchni 39,61 m2 położony w budynku przy ul. Kolegialnej 3.  
 
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.
 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 1829/08 z dnia 15 kwietnia 2008r.
data publikacji: 
czwartek, 15 maja 2008, godz. 08:15
ostatnia zmiana: 
czwartek, 15 maja 2008, godz. 08:15 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 988

Stopka