Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 2742/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Prezesowi Zarządu Spółki WISŁA Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.


Na podstawie art.  6 ust. 1 i art. 8 pkt. 3  ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U.  z 2000 roku  Nr 26, poz. 306; Dz. U.                               z 2001 roku  Nr 85, poz. 924,  Nr 154, poz. 1799; Dz. U. z 2002 roku, Nr 113, poz. 984; Dz. U.                    z 2003 roku Nr 45, poz. 391, Nr 60,  poz. 535, Nr 180,  poz. 1759;  Dz. U. z 2004 roku Nr. 116 poz. 1207) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się Panu Jerzemu Ożóg – Prezesowi Zarządu Spółki WISŁA Płock Spółka akcyjna, wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości stanowiącej 5,0 - krotność  przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym obowiązuje od dnia 16 grudnia 2008 roku.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Radzie Nadzorczej  Spółki.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 2742/08 z dnia 30 grudnia 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 10 lutego 2009, godz. 08:42
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 lutego 2009, godz. 08:42 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 990

Stopka