Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie nr 1787/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 kwietnia 2008r.

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1533/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie przeglądu lokali mieszkalnych i pustostanów będących własnością gminy.

Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka , zarządzam co następuje:

§ 1

Treść § 5 otrzymuje brzmienie :

1.Ocenę realizacji zapisów umowy należy przeprowadzić w terminie do 30.04.2008 r
2.Przegląd należy przeprowadzić w terminie do 30.04.2008 roku.

§ 2

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta d/s Komunalnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 1787/08 z dnia 02 kwietnia 2008r.
data publikacji: 
wtorek, 06 maja 2008, godz. 09:15
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 maja 2008, godz. 09:15 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 991

Stopka