Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę.  OPO - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: brak

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Naliczanie wysokości opłat odbywa się w Referacie Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa (dotyczy Skarbu Państwa) lub w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy (dotyczy Gminy Płock):
-pok. E-44, tel. 24 367 14 77 - dotyczy użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Gminy Płocka.
-pok. E-47
, tel. 24 367 15 02 - dotyczy dzierżawy  gruntów Gminy Płock.
-pok. D-22
, tel. 24 367 14 93 - dotyczy użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
-pok. D-11, tel. 24 367 14 73 - dotyczy dzierżawy gruntów i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

Wysokość czynszu dzierżawnego zapisana  jest w umowie.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Kasa Urzędu Miasta (I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3) lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta: Nr konta dochodów Gminy PKO Bank Polski: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Nr konta dochodów Skarbu Państwa PKO Bank Polski: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

Godziny pracy kasy: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
- użytkowanie wieczyste gruntów i zarząd nieruchomości do 31 marca każdego roku
- czynsz dzierżawny zgodnie z zapisem w  umowie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  Realizacja obowiązku ustawowego

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: brak

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Opłat i Referat Dochodów Podatkowych:
- windykacja - użytkowanie wieczyste, dzierżawa i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa - pok. 134 C, tel. 24 367 15 25,
- windykacja - użytkowanie wieczyste  i trwały zarząd nieruchomości Gminy – pok. 45 E, tel. 24 367 15 28,
- windykacja - czynsz najmu, czynsz dzierżawny Gminy – pok. E-45, tel. 24 367 15 28, 24 367 17 81.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

DODATKOWE INFORMACJE:
Ulgi – należności Skarbu Państwa
Ulgi są możliwe na indywidualny wniosek płatnika , które rozpatruje Wojewoda Mazowiecki.
Obejmują umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty płatności. Wniosek do Wojewody Mazowieckiego należy złożyć za pośrednictwem Urzędu Miasta Płocka.

Ulgi – należności  Gminy
Ulgi są możliwe tylko na indywidualny wniosek płatnika, które rozpatruje Prezydent Miasta. Obejmują przesunięcia terminów płatności i rozłożenia na raty, a w szczególnych przypadkach możliwe jest również umorzenie zaległości opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów gminnych.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.),
- Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm.),
- Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 619/XXXV/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie - Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 września 2018, godz. 15:37 -> historia zmian  (56)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 790 203

Stopka