Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 521/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2007r.

w sprawie : wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej lokalizowanej przy ul. Kasztanowej w Płocku będącej własnością Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281,poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, nr 175 poz.1459) Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 900 m2 zlokalizowanej jako część działki nr 1173 przy ulicy Kasztanowej w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy dla Państwa Marianny i Bogdana Marciniak zam. ...* na okres 1 roku od daty zawarcia umowy dzierżawy.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowej określonej w §1 w wysokości 2,00 zł/ar/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Kancelaria Prezydenta Miasta – Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 521/07 z dnia 19 kwietnia 2007r.
data publikacji: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2007, godz. 08:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
60 645 785

Stopka