ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  

  wyszukiwanie
 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 1 / 19

1.  POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30.000 € - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 886 607
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:32:22

2.  POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 221.000 € - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 844 240
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:32:18

3.  ZAMÓWIENIA DO 30.000 € - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 842 676
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 09:55:47

4.  KONKURSY - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 832 244
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:32:16

5.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 826 819
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:39:50

6.  KONKURSY OFERT - INNE - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 819 951
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:03:29

7.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 818 847
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:24:06

8.  Dostawa produktów leczniczych PZOZ/BZ/382/12PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 779 420
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 03:44:47

9.  Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania Nr PZOZ/BZ/382/01PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 779 011
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 00:50:27

10.  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pacjentom kierowanym przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 778 691
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 03:26:51

12.  Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo - płciowej oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku Nr PZOZ/BZ/382/11PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 778 039
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 06:09:18

14.  Dostawa Środków Dezynfekcyjnych Nr PZOZ/BZ/382/02PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 842
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 00:51:21

15.  Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania Nr PZOZ/BZ/382/10PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 803
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 00:52:37

16.  Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych i urządzeń do badań serologicznych. PZOZ/BZ/382/08PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 736
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 04:02:12

17.  Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli Nr PZOZ/BZ/382/09PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 653
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 03:55:17

18.  Dostawa aparatu do zabiegów endoskopowych - videokolonoskop PZOZ/BZ/382/06WR/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 644
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 00:51:27

19.  Dostawa energii elektrycznej PZOZ/BZ/382/4PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 642
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 00:51:54

20.  Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli Nr PZOZ/BZ/382/07PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 522
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 08:03:20

21.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - 2015 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 27 768
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:39:34

22.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - 2016 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 24 077
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:02:17

23.  Zamówienia - 2015 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 22 034
Data ostatniej wizyty: 2018-04-23 21:36:13

24.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - 2017 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 19 142
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 09:54:12

25.  Zamówienia - 2015 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 16 085
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 05:32:16

26.  Zamówienia - 2017 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 14 522
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 03:43:49

27.  KONKURSY OFERT - INNE - 2016 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 14 264
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 01:29:15

28.  Zamówienia - 2016 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 12 446
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 03:46:26

29.  Zamówienia - 2015 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 680
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 02:56:15

30.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 560
Data ostatniej wizyty: 2018-04-24 10:51:02


Pozostałe strony (19):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 19 |