ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
  

  wyszukiwanie
 
Lista najczęściej czytanych dokumentów:

Jesteś na stronie 1 / 18

1.  POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 30.000 € - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 882 513
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:56:03

2.  POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWYŻEJ 209.000 € - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 842 367
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:55:32

3.  ZAMÓWIENIA DO 30.000 € - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 840 631
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:34:35

4.  KONKURSY - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 830 595
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 15:05:11

5.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 825 382
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:52:34

6.  KONKURSY OFERT - INNE - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 818 631
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:32:13

7.  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 815 970
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 15:21:06

8.  Dostawa produktów leczniczych PZOZ/BZ/382/12PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 779 341
Data ostatniej wizyty: 2018-01-21 23:33:10

9.  Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania Nr PZOZ/BZ/382/01PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 778 939
Data ostatniej wizyty: 2018-01-19 02:19:31

10.  Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań pacjentom kierowanym przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Płocku - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 778 610
Data ostatniej wizyty: 2018-01-21 20:57:37

13.  Dostawa systemów do reperacji przepony moczowo - płciowej oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku Nr PZOZ/BZ/382/11PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 951
Data ostatniej wizyty: 2018-01-19 15:32:50

14.  Dostawa Środków Dezynfekcyjnych Nr PZOZ/BZ/382/02PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 764
Data ostatniej wizyty: 2018-01-19 19:52:08

15.  Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego ogólnego zastosowania Nr PZOZ/BZ/382/10PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 721
Data ostatniej wizyty: 2018-01-21 19:54:36

16.  Sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych, koagulologicznych i urządzeń do badań serologicznych. PZOZ/BZ/382/08PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 645
Data ostatniej wizyty: 2018-01-18 13:40:15

17.  Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli Nr PZOZ/BZ/382/09PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 569
Data ostatniej wizyty: 2018-01-17 18:33:14

18.  Dostawa aparatu do zabiegów endoskopowych - videokolonoskop PZOZ/BZ/382/06WR/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 560
Data ostatniej wizyty: 2018-01-20 00:50:26

19.  Dostawa energii elektrycznej PZOZ/BZ/382/4PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 553
Data ostatniej wizyty: 2018-01-17 03:56:18

20.  Dostawa gazów medycznych wraz z transportem i dzierżawą butli Nr PZOZ/BZ/382/07PN/12 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 777 447
Data ostatniej wizyty: 2018-01-21 23:05:17

21.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - 2015 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 26 634
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:35:54

22.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - 2016 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 23 218
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 15:10:38

23.  Zamówienia - 2015 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 21 619
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 11:31:41

24.  KONKURSY OFERT - MEDYCZNE - 2017 - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 18 234
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:23:44

25.  Zamówienia - 2015 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 15 705
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 11:31:36

26.  KONKURSY OFERT - INNE - 2016 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 14 157
Data ostatniej wizyty: 2018-01-20 06:36:33

27.  Zamówienia - 2017 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 13 873
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 14:30:33

28.  Zamówienia - 2016 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 12 300
Data ostatniej wizyty: 2018-01-21 19:40:25

29.  Zamówienia - 2015 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 8 324
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 11:31:41

30.  KONKURSY OFERT - INNE - 2015 rok - kliknij aby zobaczyć dokument

Ilość wyświetleń: 7 723
Data ostatniej wizyty: 2018-01-22 11:31:34


Pozostałe strony (18):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... 18 |