Wodociągi Płockie Sp. z o.o
 
  

  wyszukiwanie
 

KONTAKT

 

"Wodociągi Płockie" Sp. z o.o.
ul. harc. A. Gradowskiego 11,
09-402 Płock

tel. 24 364 42 00

adres internetowy: www.wodociagi.pl
e-mail: plock@wodociagi.pl

REGON 610409926
NIP 774-23-69-968
nr KRS: 0000040316

konto:

ING Bank Śląski S.A. Oddział w Płocku, ul. Bielska 51,

34 1050 1012 1000 0023 5019 0100

 

Administrator Strony
Maciej Olszewski

e-mail: molszewski@wodociagi.pl

tel. 24 364 42 15

 

Biuro Zarządu Spółki
 

Ilona Bombalicka - Asystent Zarządu
       tel. 24 364 42 00; 24 364 42 01
       tel./fax: 24 364 42 02
       e-mail:
plock@wodociagi.pl
                  ibombalicka@wodociagi.pl

 

   Marek Naworski - Prezes Zarządu
        tel: 24 364 42 00
         

  Andrzej Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu
        tel: 24 364 42 00
         

 

Główny Księgowy

 Wiesława Szymańska
        tel. 24 364 42 05
        e-mail: wszymanska@wodociagi.pl

 

 Specjalista ds. BHP i PPOŻ.

  Paweł Opasiński
        tel. 24 364 42 09
        e-mail: popasinski@wodociagi.pl
              
 
Specjalista ds. Obrony Cywilnej

 Teresa Kwestarz-Dębińska
        tel. 24 364 42 09
        e-mail: tdebinska@wodociagi.pl

 

Dział Personalny i Obsługi Zarządu

 

Justyna Piotrowicz - Kierownik, Rzecznik Prasowy, Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ
tel. 24 364 42 07
e-mail: jpiotrowicz@wodociagi.pl

 

Agnieszka Szczutowska - Zastępca kierownika

tel. 24 364 42 10

e-mail: szczutowska@wodociagi.pl

 

Dział Techniczno-Inwestycyjny

 Tomasz Strzałkowski - kierownik
        tel. 24 364 42 16
        e-mail: tstrzalkowski@wodociagi.pl

 

 Jednostka Realizująca Projekt

Agata Buczek - Kierownik, Pełnomocnik ds. realizacji projektu (MAO)
tel. 24 364 42 24
e-mail: abuczek@wodociagi.pl

 

 Dział Zaopatrzenia i gospodarki materiałowej

Janusz Kowalkowski - Kierownik
tel. 24 364 42 52
e-mail: jkowalkowski@wodociagi.pl

 

  Dział Finansowo-Księgowy 

 Aneta Waćkowska - kierownik
        tel. 24 364 42 37
        e-mail: awackowska@wodociagi.pl
 

Dział Planowania i Rozliczeń 

 Katarzyna Kędzierska - kierownik działu planowania i rozliczeń
        tel. 24 364 42 28
        e-mail: kkedzierska@wodociagi.pl

  Alicja Gościniak - kierownik biura obsługi klienta
        tel. 24 364 42 32
        e-mail: agosciniak@wodociagi.pl
 
 
Wydział Sieci Wodociągowej

 Mariusz Kuciński - kierownik
        tel. 24 364 42 50
        e-mail: mkucinski@wodociagi.pl
   

Wydział Produkcji Wody

Marcin Gańko - Kierownik
tel. 24 364 42 71
e-mail: mganko@wodociagi.pl

 

  Wydział Głównego Mechanika 

  Marek Kijek - Główny mechanik
        tel. 24 364 42 60

        tel./fax: 24 364 42 61
        e-mail: mkijek@wodociagi.pl

  
 
Laboratorium

 Elżbieta Olechowska - kierownik
        tel. 24 364 42 80

        tel./fax: 24 364 42 75
        e-mail: eolechowska@wodociagi.pl

Wydział Oczyszczalni Ścieków

 Maciej Bieniowski - kierownik
        tel. 24 364 43 00
        e-mail: mbieniowski@wodociagi.pl
        
Wydział Sieci Kanalizacyjnej

 Marcin Chyczewski - kierownik
        tel. 24 364 42 90

        tel./fax: 24 364 42 92
        e-mail: mchyczewski@wodociagi.pl

                    

 Dział Informatyki

 Krzysztof Bańcer - kierownik
        tel. 24 364 42 22
        e-mail: kbancer@wodociagi.pl


 
Dział Ochrony Środowiska

 Małgorzata Hermanowska - kierownik
        tel. 24 364 42 14
        e-mail:
mhermanowska@wodociagi.pl