Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
 
  

  wyszukiwanie
 

Dane adresowe i teleadresowe Zakładu:

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Kobierniki 42, 09-413 Sikórz     

NIP:774-23-20-206      

REGON:610395236 

Nr KRS:0000158021

XIV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

 Kapitał zakładowy: 40.338.000,00zł

Ważniejsze telefony:

Sekretariat

+48 (0-24)

367-53-51

Główny Księgowy

+48 (0-24)

367-53-52

Dział Marketingu

+48 (0-24)

367-53-60

Dział Techniczny

+48 (0-24)

367-53-58

Dział Kadr

+48 (0-24)

367-53-61

Biuro Obsługi Klienta

+48 (0-24)

367-53-57

Fax

+48 (0-24)

365-04-50

Bank:BPH PBK S.A. III o/Płock

Nr konta: 74 1060 0076 0000 4014 5001 3666

E-mail: sekretariat@zuok.com.plzuok@plocman.pl;

www.zuok.com.pl