Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o
 
  

  wyszukiwanie
 

Strona podmiotowa BIP Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o. stworzona została na podstawie aktów prawnych:

1) Ustawa  z dnia 6 września 2001 O dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2007 roku  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)

I) Menu przedmiotowe

Użytkownik strony wybiera interesującą go informację z menu przedmiotowego(pod logiem BIP-u) znajdującego się po lewej stronie ekranu monitora otwartej strony BIP ZUOK-u i poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy otwiera wskazany dokument,

lub zaznacza tę informację przy użyciu klawisza TAB z klawiatury (tekst zostanie zaznaczony ramką - linia przerywana) i następnie wciska ENTER z klawiatury

II) moduł wyszukujący

Poniżej menu przedmiotowego znajduje się moduł wyszukujący pozwalający na wyszukiwanie informacji.

1)      wprowadzić kursor tekstowy do modułu wyszukiwania, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy

      lub przy pomocy klawisza TAB z klawiatury

2)      wpisać do modułu wyszukiwania szukany tekst lub frazę, 

3)      zaakceptować wyszukiwanie poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na przycisku 

      „SZUKAJ”

      lub klawiszem TAB z klawiatury zaznaczyć przycisk „SZUKAJ”, a następnie zatwierdzić  

      polecenie wyszukiwania klawiszem ENTER z klawiatury

III) inne informacje

n     Redakcja

n     Instrukcja

n     Statystyka

n     Kontakt

n     www.bip.gov.pl

n     historia zmian

 

W dolnej części ekranu od lewej strony umieszczone są przyciski z wyżej wymienionymi nazwami. Uruchamianie odbywa się w analogiczny sposób jak menu przedmiotowe i moduł wyszukujący. Pod tymi nazwami użytkownik może dowiedzieć się o:

n     Redakcja – dane redaktora i administratora strony BIP oraz kontakt z nim,

n     Instrukcja – wskazówki korzystania ze strony BIP,

n     Statystyka – liczba odwiedzin stron,

n     Kontakt – dane adresowe i teleadresowe ZUOK,

n     www.bip.gov.pl - przejście na stronę główną BIP,

        historia zmian strony BIP (z poziomu strony głównej),