Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.  BKZ - 01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - do pobrania  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, parter  lub na stronie internetowej www.ump.pl

WYMAGANE  DOKUMENTY:
1. Projekt prac konserwatorskich/restauratorskich albo badań konserwatorskich lub architektonicznych zawierający imię i nazwisko autora  oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek w szczególności:
 -opis stanu zachowania zabytku,
- wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań,
- wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik;

2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniający do występowania z tym wnioskiem.

3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za:
- wydanie pozwolenia - 82 zł,
- złożenie pełnomocnictwa - 17 zł;

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- opłata skarbowa 82,00 zł za wydanie pozwolenia konserwatorskiego, podstawa prawna: Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.), art. 4 w związku z Cz. III pkt 44). Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie z Dz. U. Z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm., art. 7)
- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł z ustawowymi wyjątkami,

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 ze zm., art. 4 w związku z Cz. III pkt 44), gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.
Zwolnienia z opłaty skarbowej zgodnie (z Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm., art. 7)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji  (pozwolenia konserwatorskiego)

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja administracyjna – pozwolenie konserwatorskie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
- składanie wniosku w Biurze Obsługi Klienta, tel. 24 367 15 95 lub za pokwitowaniem przez pocztę lub kurierem;
- odbiór decyzji osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków lub dostarczenie droga pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI:  Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

INFORMACJI UDZIELA:  stanowisko ds. zabytków nieruchomych i ruchomych, tel. 24 367-14-54.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 36 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt. 4, art. 6 ust. 1 pkt 1b i c, art. 7 pkt 1, oraz art. 96 ust. 2 Ustawa  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.);  
-   § 1 ust. 1 pkt 1a, b, c, d, f, g, h  §  3,  § 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1609 ze zm.)

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
data publikacji: 
piątek, 16 lipca 2010, godz. 14:02
ostatnia zmiana: 
wtorek, 01 września 2020, godz. 07:48 -> historia zmian  (41)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 999

Stopka