Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uzyskanie wpisu (zmiany wpisu), wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub zmianę wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych  lub wykreślenie ze spisu żłobków i klubów dziecięcych,

Podczas składania wniosku - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia do wglądu:

  • w przypadku osoby fizycznej dowódu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  • odpisu z odpowiedniego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,
  • zaświadczenia o niekaralności,
  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

    Wnioskodawca może dołączyć do wniosku / informacji inne dokumenty według uznania.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (kwota opłaty po jej wyliczeniu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Zduńskiej 3, pokój 132, I piętro, Stanowisko Obsługi Klienta al. marsz. Piłsudskiego, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, z dopiskiem: opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

ZMIANY W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ WYKREŚLENIE Z REJESTRU SĄ ZWOLNIONE Z OPŁATY.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni od daty złożenia wniosku/informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku/informacji o wpis – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku/informacji o wpis).

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o zmianie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, al. Piłsudskiego 6, II piętro, pok. 204.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Al. Piłsudskiego 6, pok. 204.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Art. 26 – 35 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 157).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uzyskanie wpisu (zmiany wpisu), wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
data publikacji: 
czwartek, 08 grudnia 2011, godz. 12:18
ostatnia zmiana: 
czwartek, 16 lutego 2017, godz. 09:30 -> historia zmian  (29)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 781 810

Stopka