Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3902/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2005 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dla Gimnazjum Nr 8 w Płocku  ul.Kutrzeby  wyposażenia boisk i hal  sportowych,  oraz stołówki i budynku szkoły  w meble

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz.1055 Nr 116, poz.1203, Dz.U.z 2004 r. Nr 214, poz. 1806) oraz § 8 pkt1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r. i Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005r.i  Zarządzeniem Nr 3506/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 z dnia 04 sierpnia 2005 roku zarządzam co następuje:  

§1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie Gimnazjum Nr 8 w Płocku ul. Kutrzeby 2a wyposażenia budynku szkoły, stołówki, boisk i hal sportowych na terenie szkoły:
1.wyposażenie boisk sportowych o wartości 106.286,40 zł. wg OT 09/2005
2.wyposażenie hal sportowych o wartości 438.533,51 zł. wg OT 10/2005
3.wyposażenie w meble budynku szkoły, oraz stołówki o wartości 649.734,12 zł. wg
OT 11/2005

§ 2

Przekazanie pozostałych środków trwałych (wyposażenia), o których mowa w §1 nastąpi w formie protokółu przekazania.

§ 3

Zobowiązuję Dyrektora Gimnazjum Nr 8 w Płocku do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przejmowanym majątkiem.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
 /-/ Mirosław  Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3902/05 z dnia 01 września 2005r.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 12:56
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 12 września 2005, godz. 12:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 528

Stopka