Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu.  WGD - 03.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6,7.

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/nazewnictwo-ulic-i-placow-publicznych


WYMAGANE DOKUMENTY:
brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Czynność urzędowa nie podlega opłacie skarbowej

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Uchwała Rady Miasta.
Zainteresowani mieszkańcy miasta Płocka składają wniosek przedstawiający propozycję nadania lub zmiany nazwy ulicy, placu z uzasadnieniem wyboru. Wniosek ten przedkładany jest celem zaopiniowania przez Zespół ds. Nazewnictwa Ulic (który został powołany Zarządzeniem nr 978/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2011 r. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany, w/w Zespół zwraca się do właściwej terenowo Rady Mieszkańców Osiedli Miasta Płocka z wnioskiem o zaopiniowanie.
W oparciu o protokół z posiedzenia Zespołu ds. Nazewnictwa Ulic przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta Płocka, który jest przedstawiany na sesji Rady Miasta. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. z 2016 r. poz. 296, ze zm.) i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania (okres publikacji około 3 miesiące).  

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Złożenie wniosku - Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska, stanowisko nr 6,7, po publikacji uchwały zainteresowani są powiadamiani oddzielną korespondencją.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 506) i ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).  

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 


 


UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=304&wid=7048689&rp=303)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 13 lutego 2020, godz. 10:58 -> historia zmian  (38)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 998

Stopka