Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.

 

Rejestracja narodzin dziecka następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt narodzin lub możliwa jest online  (szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rejestracja-narodzin-dziecka-online )

Uwaga: Osoba zgłaszająca: jedno z rodziców, przedstawiciel ustawowy, opiekun matki lub pełnomocnik (pełnomocnictwo udzielone przez rodziców na piśmie pod rygorem nieważności).

NIEZBĘDNY FORMULARZ: dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9.

WYMAGANE DOKUMENTY:  
1. dowody osobiste rodziców dziecka
2. jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, w przypadku uznania ojcostwa konieczne jest również osobiste wstawiennictwo ojca.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
opłata skarbowa: 1 egzemplarz odpisu skróconego bezpośrednio po sporządzeniu aktu - bezpłatnie, każdy następny odpis - 22 zł

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: opłata skarbowa płatna w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3, kartą płatniczą w siedzibie USC lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: od ręki

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: sporządzenie aktu, nadanie numeru PESEL, zameldowanie noworodka i wydanie odpisu aktu urodzenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolegialna 9, pokój nr 4.

SPRAWĘ PROWADZI: stanowisko ds. związanych z rejestracją urodzeń.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000)
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz.682).

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO: poniedziałek, wtorek, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-17.00, piątek 9.00-15.00.

 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 15:56 -> historia zmian  (31)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 492 218

Stopka