Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
U C H W A Ł A Nr 81/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie: zmiany do uchwały Nr 1079/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej, na nieruchomość zabudowaną położoną w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Na podstawie art. 18 ust. pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 i z 2001r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz. 1800 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz.984, Nr 126. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz.1682)- Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr 1079/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28.05.2002 r. dokonać następujących zmian:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Wyraża się zgodę na dokonanie transakcji zamiany własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 2901/42 o pow. 1,9428 ha, ujawnionej w Kw. 65474 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku na nieruchomość zabudowaną położoną w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonego nr ewidencyjnym 457/2 o pow. 0,0640 ha, ujawnioną w Kw. 61222, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia warunków transakcji zamiany.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Źródło finansowania transakcji
- Budżet Miasta Płocka 2003 r. - Dział 700 Rozdział 70005 § 6050

§ 2.
Pozostałe paragrafy zmienianej uchwały pozostają bez zmiany.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Roliraddrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
U C H W A Ł A Nr 81/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2003 roku
data publikacji: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:33
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 16 czerwca 2003, godz. 11:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 402

Stopka