Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3977/05
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 23 września 2005r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wydatki bieżące jednostki w 2006 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203),  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Dz. U. Nr 145, poz. 1537, Dz. U. Nr 273, poz. 2703),  oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku, Zarządzeniem Nr 3049/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku, Zarządzeniem Nr 3506 /2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wydatki bieżące w 2006 roku wg. zasad i trybów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 2.

Ustalić termin zaciągnięcia zobowiązań z tytułu określonego w § 1 niniejszego Zarządzenia poprzez podpisanie umów nie wcześniej niż w 2006 roku.

§ 3.

Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań zostanie udzielone odrębnie.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3977/05 z dnia 23 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:45
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 12:45 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 546

Stopka