Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1992/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,  poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959)  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2000r. Nr 70, poz. 825; z 2002r. Nr 82, poz. 744)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje  się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  w składach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.;

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1992/04 z dnia 22 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:14
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:14 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 647

Stopka