Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: październik 2018 r.

Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym.  OOS - 19.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ  wniosek (druk do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul Zduńska 3, stanowisko nr 7).

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć nastepujące dokumenty:
- Zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Płocka we wskazanym okresie,
- Świadectwo ukończenia szkoły ( w przypadku gdy wnioskodawca przebywał w internacie podczas nauki w szkole – wyciąg z ksiąg meldunkowych na okoliczność zamieszkiwania w internacie)
- Książeczka wojskowa,
- Pierwsze świadectwo pracy
-Wypis z rejestru gruntów za wskazany okres lub potwierdzenie faktu objęcia gospodarstwa i osobistego prowadzenia,                     
- Dokument potwierdzający posiadanie własnego gospodarstwa rolnego przez rodziców (akt notarialny, akt własności, umowa przekazania, zaświadczenie z ksiąg wieczystych) – dotyczy okresu wykraczającego poza okres posiadania własnego gospodarstwa rolnego.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: 
opłata skarbowa w wysokości 17 zł od zaświadczenia należna na podstawie pkt 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Oddziału Podatków i Opłat (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro,pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni/30 dni w sprawach wymagających wyjaśnienia

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie/informacja o braku możliwości wydania zaświadczenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska Oddział Ochrony Środowiska, Zespół Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt, pokój E – 32, I p.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA: 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy Dz.U. 1990 Nr 54 poz. 310),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
data publikacji: 
wtorek, 07 czerwca 2005, godz. 09:18
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 15:06 -> historia zmian  (27)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 786 059

Stopka