Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 305/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2007r.

w sprawie:  zaopiniowania planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok, pkt. 18 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku zmienionych Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.

Zaopiniować plan działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2007 rok stanowiący Załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 305/07 z dnia 22 lutego 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 06 marca 2007, godz. 08:10
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 marca 2007, godz. 08:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
62 146 395

Stopka