Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko


18.02.2019 r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: dot. budynków miejskich ogrzewanych wysokoemisyjnych paliwem stałym.


Proszę o sporządzenie wykazu budynków miejskich (należących do miasta Płock, gminnych jednostek budżetowych lub spółek komunalnych), których źródłem ogrzewania są kotłownie opalane paliwem stałym (np. węglem). Które z tych budynków mają w sąsiedztwie sieć ciepłowniczą, należącą do Fortum (dawniej PEC)? Jakie są plany (rzeczowe i czasowe), dotyczące zamiany źródeł ogrzewania w tych obiektach na bezemisyjne lub niskoemisyjne? Proszę również o przeanalizowanie, czy wśród zlokalizowanych w Płocku obiektów ogrzewanych paliwami stałymi są budynki należące do samorządu województwa, skarbu państwa lub jednostek organizacyjnych im podległych.  

Uzasadnienie interpelacji:
Zgodnie ze specjalistycznymi opracowaniami głównym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza w Płocku jest przemysł. Jednak istotnym czynnikiem zanieczyszczeń jest również tzw. niska emisja z przydomowych palenisk. Miasto powinno być liderem w działaniach ograniczających niską emisję z obiektów miejskich (w tym jednostek zależnych).

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

Załączniki: ........................................................................................................................................... ..................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................../-/ Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Artur Robert Jaroszewski / 2019-02-18 / 197
data publikacji: 
wtorek, 19 lutego 2019, godz. 11:22
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 lutego 2019, godz. 11:22 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
62 146 425

Stopka