Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 3845/09

Zarządzenie Nr 3996/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 września 2005r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o powierzenie stanowiska wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Małachowskiego w Płocku.

Działając na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 2,  art. 32 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 5 ust. 5 i 5a, art. 5c pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703  i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Dz.U. Nr 17, poz. 141) zarządza się co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Pani Renaty Kutyło – Utzig Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Małachowskiego w Płocku o powierzenie stanowiska wicedyrektora – Panu Pawłowi Sosnowskiemu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3996/05 z dnia 28 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 11:51
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 października 2005, godz. 11:51 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 553

Stopka