Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UCHWAŁA NR 125/VII/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 

 

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt–Paszta.

 

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 356/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012 r., poz. 4040, z 2013 r., poz. 583, poz. 6057, z 2014 r. poz. 251) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt-Paszta za wieloletnią pracę na rzecz miasta.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

 

 

Uzasadnienie

 

Pani Hanna Witt–Paszta pochodzi z Wielunia. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach. Zamieszkała w Płocku w 1973 r. Przez 25 lat uczyła w Państwowej Szkole Muzycznej w klasie fortepianu. Wykształciła i wychowała wielu płockich muzyków, w tym obecnych pedagogów.

Została uhonorowana tytułem Płocczanina Roku 2011, m.in. za wydanie reprintu „Ewangelii wg św. Mateusza”, pierwszego przekładu na język polski w tłumaczeniu zapomnianego Stanisława Murzynowskiego.

W 1990 r. została radną miejską pierwszej kadencji samorządu i dyrektorem Płockiej Orkiestry Kameralnej, którą kierowała przez 9 lat. Doprowadziła do wielu zmian w działaniu Orkiestry, wzbogaciła poziom artystyczny. Swoją osobą i charyzmą pozyskała wielu wspaniałych i wiernych słuchaczy. Dzięki pracy i zaangażowaniu Pani Hanny Witt–Paszta Orkiestra zmieniła status z kameralnej na symfoniczną, co było początkiem wielu koncertów w kraju oraz za granicą. 

Doprowadziła do zbudowania pierwszej w Płocku kaplicy ewangelicko-augsburskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Synagoga Płocka, które zbudowało muzeum w ocalałej z wojny Bożnicy przy ul. Kwiatka. 

Przez wiele lat działała w Fundacji Płockiej, która miała na celu wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie.

Jest jedyną Polką, którą władze niemieckiego Darmstadt za „szczególne zasługi w pracy na rzecz międzynarodowego porozumienia” uhonorowały medalem „Przyjaźń w Pokoju i Wolności”.

Cały czas jest zaangażowana w życie społeczne Płocka, jest osobą aktywną i dalej inspiruje swoją osobą kolejne pokolenia. Nadanie Pani Hannie Witt-Paszta medalu „Zasłużony dla Płocka” będzie podziękowaniem za wieloletnią pracę na rzecz miasta.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Pani Poseł Elżbiety Gapińskiej poparty przez Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” Pani Hannie Witt–Paszta.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
UCHWAŁA NR 125/VII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku
data publikacji: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:04
ostatnia zmiana: 
środa, 29 kwietnia 2015, godz. 10:04 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 616

Stopka