Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

BARBARA SMARDZEWSKA – CZMIEL
Nr 606


RADNA RADY MIASTA PŁOCKA                                  
PŁOCK, DNIA 22.03.2004 r


INTERPELACJA

 

W imieniu mieszkańców osiedli: Góry i Ciechomice zwracam się z prośbą o podjęcie działań w celu zamiany APTEKI usytuowanej przy ul. Osiedlowej nr 1 na PUNKT APTECZNY na okres do dwóch lat tj. do czasu reorganizacji miejscowego Ośrodka  Zdrowia.


UZASADNIENIE


W/w APTEKA  typu B prowadzona jest od m-ca sierpnia 2003 r przez właścicielkę mgr. farmacji  Barbarę Puternicką. Jest jedyną tego typu placówką i przygotowana jest na pełną obsługę wszystkich mieszkańców Osiedli: Góry i Ciechomice oraz pobliskiej miejscowości Grabina – łącznie około 2 500 osób.
Jednak z powodu reorganizacji płockiej służby zdrowia oraz nie w pełni działającego Ośrodka Zdrowia na naszym osiedlu / obecnie zatrudniony jest jedynie lekarz – pediatra/ wielu potencjalnych pacjentów złożyło akces przynależności do innych placówek w mieście. W związku z powyższym APTEKA aktualnie obsługuje ok. 500 – 600 pacjentów m-czasie wobec czego dalsze osobiste prowadzenie APTEKI przez jej właścicielkę jest  nierentowne.
Aby zapewnić dostęp do leków i środków medycznych pacjentom z powyższych osiedli/ najbliższa Apteka jest usytuowana w Płocku – Radziwiu tj. ok. 4 km od Gór i ok. 6 km od Ciechomic/ proszę o umożliwienie czasowej zamiany APTEKI na PUNKT APTECZNY, co wyeliminuje groźbę jej likwidacji, spowoduje obniżenie kosztów utrzymania a jednocześnie zabezpieczy potrzeby chorych mieszkańców.
Zamiana APTEKI na PUNKT APTECZNY wymaga stosownej zgody Izby Aptekarskiej, proszę więc Pana Prezydenta o poparcie tej ważnej dla naszego środowiska inicjatywy.


Z poważaniem

/-/ Barbara Smardzewska - Czmiel

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Barbara Smardzewska – Czmiel / 2004-03-26 / 606
data publikacji: 
poniedziałek, 29 marca 2004, godz. 08:47
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 29 marca 2004, godz. 08:47 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 899

Stopka