Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3916/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 września 2005 roku.

w sprawie: wynajęcia  mieszkania  nr 16 w budynku przy  ulicy Jerozolimskiej 6/8/10 w Płocku, do remontu na koszt własny.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz.558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz. 984 z 2002r. Dz.U. Nr 153, poz.1271 z 2002r. Dz.U. Nr 214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r. Dz.U.Nr 162, poz.1568 z 2003r., Dz.U.Nr 102, poz.1055 z 2004r., Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz § 2 ust.1 pkt 9 i § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420), zarządza się co następuje:       

§ 1

Uchylić Zarządzenie  nr 3736/05 z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10 w Płocku.

§ 2

Wyrazić zgodę na skierowanie Tadeusza Rutkowskiego  do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10 w Płocku, składającego się z jednego pokoju i kuchni o powierzchni  użytkowej 26,43m2, mieszkalnej 10,55m2 – pod warunkiem wykonania remontu lokalu oraz uiszczenia należnej kaucji mieszkaniowej. 

§ 3

Remont lokalu Tadeusz Rutkowski wykona we własnym zakresie, zgodnie z protokołem typowania robót sporządzonym przez Agencję Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.

§ 4

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta po wykonaniu remontu i wpłaceniu kaucji mieszkaniowej.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3916/05 z dnia 02 września 2005r.
data publikacji: 
czwartek, 08 września 2005, godz. 09:57
ostatnia zmiana: 
czwartek, 08 września 2005, godz. 09:57 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 544

Stopka