Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2017/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2004r.


w sprawie:  zwiększenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2004 rok.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592; z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), pkt. 21 „Zasad planowania i rozliczania instytucji kultury z budżetem” przyjętych Zarządzeniem Nr 231/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2003 roku zmienionym Zarządzeniem Nr 1437/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Zwiększyć osobowy fundusz wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na 2004 rok o kwotę 94.500,00 zł.(całkowity osobowy fundusz wynagrodzeń wyniesie: 3.014.500,00 zł.)

§ 2.


Zobowiązać Dyrektora Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego do dokonania zmian w planie finansowym instytucji  na 2004 rok.

§ 3.


Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2017/04 z dnia 30 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:10
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 lipca 2004, godz. 14:10 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 672

Stopka