Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy - Miasta Płock.  WZN - 14.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, także do pobrabnia w Biurze Obsługi Klienta, ul.Zduńska 3,stanowisko - Mieszkalnictwo, potwierdziny przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,
Oświadczenie o wysokości dochodów, druk także do pobrania w Biurze Obsługi  Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo,
• Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
• Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
• Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
• Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
• Zaświadczenie potwierdzające meldunek z okresu 10 lat przed złożeniem wniosku,
• Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
• Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisem notarialnie poświadczonym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosków do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko - Mieszkalnictwo, tel. 24 367 15 96.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 03, 367 15 00.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.                                       

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zmianami).   
- Uchwała nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock ze zmianami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.


 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 sierpnia 2020, godz. 12:04 -> historia zmian  (44)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 836

Stopka