Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy - Miasta Płock.  WZN - 14.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego, także do pobrabnia w Biurze Obsługi Klienta, ul.Zduńska 3,stanowisko nr 3, potwierdziny przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, druk także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3,
Oświadczenie o wysokości dochodów, druk także do pobrania w Biurze Obsługi  Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3,
• Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
• Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
• Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
• Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
• Zaświadczenie potwierdzające meldunek z okresu 10 lat przed złożeniem wniosku,
• Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
• Inne dokumenty potwierdzające dane w złożonym wniosku.

Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo podpisem notarialnie poświadczonym.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosków do 1 miesiąca.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, tel. 24 367 15 96.

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 03, 367 15 00.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.                                       

PODSTAWA PRAWNA:
- Art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zmianami).   
- Uchwała nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock ze zmianami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.


 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
środa, 26 lutego 2020, godz. 10:06 -> historia zmian  (43)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 422

Stopka