Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

 

Płock, dn. 12.03.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
INTERPELACJA


dotyczy zasad potrącania premii dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku


Zgodnie z par. 12 pkt. 5 Regulaminu wynagradzania i premiowania został opracowany katalog przyczyn potrącenia premii dla pracowników ZOO w Płocku, która zgodnie z pkt. 3 wspomnianego paragrafu może wynosić do 40%. Ponadto pragnę zauważyć, iż zgodnie z protokołem z kompleksowej kontroli jednostki udostępnionym mnie w dniu 25 marca 2014 roku za okres prowadzenia kontroli 15.10-2013-30.01.2014 została jasno sprecyzowana premia, jako regulaminowa.
Według protokołu z kontroli w Rozdziale 2 podrozdziale 2.2 zatytułowanym Podsumowanie w pkt. 6 napisano - „Premie przyznawane pracownikom miały charakter premii regulaminowych o zmiennej wysokości”.
Jednak zmniejszenie jej wysokości zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania i premiowania w płockim ZOO musi być zasadne i zgodne z określonymi w par. 12 pkt. 5 przypadkami tj. w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, spowodowania szkody w mieniu pracodawcy, opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia, nieprzestrzegania regulaminu pracy i przepisów bhp i ppoż, ukarania pracownika jedną z kar przewidzianych w Kodeksie pracy.
W związku z, powyższym proszę o udzielenie informacji, czy w okresie od VI/2014 do II/2015 wystąpiły sytuacje zmniejszenia premii dla pracowników – ile osób i w jakim miesiącu zostało pozbawionych części lub całości premii?
Jakie we wspomnianym okresie były wysokości przyznanych premii dla ogółu pracowników (proszę podać poszczególne miesiące i wysokość premii)?
Jeśli wystąpiły przypadki zmniejszenia premii, czym było to podyktowane ze strony dyrekcji zakładu – uzasadnienie i przyczyna?
Na jakiej podstawie – rodzaj kary (upomnienie, nagana) zostały zmniejszone premie dla pracowników – proszę odnieść to do konkretnych przypadków?

 

/-/ Wioletta Kulpa
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2015-03-11 / 281
data publikacji: 
piątek, 13 marca 2015, godz. 13:32
ostatnia zmiana: 
piątek, 13 marca 2015, godz. 13:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
54 918 788

Stopka