Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
To Zarządzenie zmienia następujące dokumenty:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 2292/16
Zarządzenie Nr 2375/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 września 2008r.

w sprawie : zmiany stron umowy dzierżawy Nr 69/OGN.I.w.93/2008 zawartej 22.04.2008r. gruntu przy ul. Żabiej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600, Nr 220 poz.1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468,Nr 173 poz.1218) Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zmianę umowy dzierżawy Nr 69/OGN.I.w.93/2008 z dnia 22.04.2008r. nieruchomości zlokalizowanej jako część działki nr 809/1 o pow. 222 m2 przy ulicy Żabiej w Płocku zawartej z dzierżawcą -Tadeuszem Woźniak w ten sposób, że w miejsce Tadeusza Woźniak wstąpi Zbigniew Morze na okres od dnia 01.08.2008r. do 30.04.09r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2375/08 z dnia 16 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 502

Stopka