Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dn. 9.09.2011


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

 

INTERPELACJA


Dotyczy  likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock i wyznaczenia nowej

 

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Płock i wyznaczyli nową. Dotychczasowa aglomeracja wynosiła 160.000 mieszkańców, natomiast na wniosek Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 maja 2011 Radni Sejmiku przychylili się do jej zmniejszenia do wielkości 126.000 mieszkańców.  Zmiana aglomeracji w przywołanym wniosku Prezydenta odnosi się do zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków, w tym ścieków przemysłowych odprowadzanych do oczyszczalni, oraz spadek liczby osób zamieszkujących teren aglomeracji.
Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Prezydent Miasta Płocka nie poinformował Radnych Rady Miasta o podjętych działaniach i przy milczącej zgodzie Rady Miasta Płocka projekt uchwały trafił pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W uzasadnieniu do uchwały można przeczytać, że brak zajęcia stanowiska w sprawie w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu planu aglomeracji uznaje się za jego pozytywne zaopiniowanie.
Prezydent ma obowiązek o tak ważnych działaniach, mających swoje dalsze konsekwencje, informować Radę Miasta, a nie radni dowiadują się już po fakcie, że taka sytuacja miała miejsce.
Proszę o szczegółową informację, jakie skutki na wszelkie sfery funkcjonowania naszego miasta ma zmniejszenie aglomeracji do 126.000 z liczby 160.000. W odpowiedzi proszę odnieść się również do pozyskiwania środków z UE, zarówno miasta, jak i spółek gminnych, czy zmiana aglomeracji ma wpływ na wielkość ich pozyskania.  

 

 

/-/ Wioletta Kulpa
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wioletta Maria Kulpa / 2011-09-12 / 402
data publikacji: 
wtorek, 13 września 2011, godz. 08:38
ostatnia zmiana: 
wtorek, 13 września 2011, godz. 08:38 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Agnieszka Kopera
ilość wyświetleń: 
66 490 542

Stopka