Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.  BRK-01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Nie ma urzędowego czy ustawowego formularza.
Sprawę wszczyna pozyskanie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów informacji o zachowaniu przedsiębiorcy godzącym w zbiorowe interesy konsumentów, w postaci m.in.: nadużycia pozycji dominującej na rynku, zakazanych porozumień, stosowania czynów nieuczciwej konkurencji, popełnienia wykroczenia na szkodę konsumentów.
Wszczęcie takiego postępowania, może nastąpić z urzędu lub na wniosek konsumenta.

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów wszczyna własne postępowanie wyjaśniające, w ciągu 7 dni od pozyskania informacji uzasadniającej podejrzenie naruszenia. Czas trwania postępowania wyjaśniającego, jest niezależny od Miejskiego Rzecznik Konsumentów. Zależy on od stopnia zawiłości sprawy oraz dostępu do niezbędnych danych. W terminie 7 dni od momentu ustalenia, że doszło (lub prawdopodobnie doszło) do zakazanych zachowań przedsiębiorców, Miejski Rzecznik Konsumentów  kieruje wnioski o wszczęcie stosownych postępowań do organów lub instytucji, właściwych w sprawie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: W sprawach o ochronę zbiorowych interesów konsumentów, w przypadku ustalenia, że doszło (lub prawdopodobnie doszło) do naruszeń - załatwienie sprawy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów następuje poprzez skierowanie wniosku do właściwego organu lub instytucji o wszczęcie stosownego postępowania (najczęściej do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Jeżeli zaś w wyniku postępowania wyjaśniającego Miejski Rzecznik Konsumentów ustali, że nie doszło do zakazanych zachowań przedsiębiorcy – postępowanie w sprawie kończy stosowna notatka służbowa Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW:  Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej),  al. Piłsudskiego 6, stanowisko informacyjne lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dopiskiem "Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów".

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, pok. 213/214 lub za pośrednictwem poczty (sposób uzależniony jest od formy załatwienia sprawy i/lub uzgodnień z konsumentem)

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zmianami);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zmianami);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zmianami);

7. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zmianami).

8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
data publikacji: 
czwartek, 02 września 2004, godz. 09:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:16 -> historia zmian  (39)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 678

Stopka