Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.  BRK-01.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Nie ma urzędowego czy ustawowego formularza.
Sprawę wszczyna pozyskanie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów informacji o zachowaniu przedsiębiorcy godzącym w zbiorowe interesy konsumentów, w postaci m.in.: nadużycia pozycji dominującej na rynku, zakazanych porozumień, stosowania czynów nieuczciwej konkurencji, popełnienia wykroczenia na szkodę konsumentów.
Wszczęcie takiego postępowania, może nastąpić z urzędu lub na wniosek konsumenta.

WYMAGANE DOKUMENTY: Wszystkie dokumenty niezbędne do analizy danych i oceny prawnej sprawy

WYSOKOŚĆ OPŁAT: Brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W sprawach o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, Miejski Rzecznik Konsumentów wszczyna własne postępowanie wyjaśniające, w ciągu 7 dni od pozyskania informacji uzasadniającej podejrzenie naruszenia. Czas trwania postępowania wyjaśniającego, jest niezależny od Miejskiego Rzecznik Konsumentów. Zależy on od stopnia zawiłości sprawy oraz dostępu do niezbędnych danych. W terminie 7 dni od momentu ustalenia, że doszło (lub prawdopodobnie doszło) do zakazanych zachowań przedsiębiorców, Miejski Rzecznik Konsumentów  kieruje wnioski o wszczęcie stosownych postępowań do organów lub instytucji, właściwych w sprawie.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: W sprawach o ochronę zbiorowych interesów konsumentów, w przypadku ustalenia, że doszło (lub prawdopodobnie doszło) do naruszeń - załatwienie sprawy przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów następuje poprzez skierowanie wniosku do właściwego organu lub instytucji o wszczęcie stosownego postępowania (najczęściej do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Jeżeli zaś w wyniku postępowania wyjaśniającego Miejski Rzecznik Konsumentów ustali, że nie doszło do zakazanych zachowań przedsiębiorcy – postępowanie w sprawie kończy stosowna notatka służbowa Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMETÓW:  Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej),  al. Piłsudskiego 6, stanowisko informacyjne lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, z dopiskiem "Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów".

MIEJSCE ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, al. Piłsudskiego 6, pok. 213/214 lub za pośrednictwem poczty (sposób uzależniony jest od formy załatwienia sprawy i/lub uzgodnień z konsumentem)

SPRAWĘ PROWADZI: Miejski Rzecznik Konsumentów.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWY PRAWNE DO OCENY PRAWNEJ SPRAWY (nie jest to katalog zamknięty):

1. Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 ze zmianami);

3. Ustawa z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zmianami);

4. Ustawa z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528 ze zmianami);

5. Ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zmianami);

6. Ustawa z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zmianami);

7. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zmianami).

8. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
data publikacji: 
czwartek, 02 września 2004, godz. 09:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 16:16 -> historia zmian  (39)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 870

Stopka