Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 3962/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 września 2005 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 82,19 m2  przy ul. Bartniczej 1a Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z przeznaczeniem na świetlicę miejską

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.) oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r Zał. Nr 1 § 2 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o pow. 82,19 m2 przy ulicy Bartniczej 1a Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z przeznaczeniem na świetlicę miejską na okres 3 lat.

§ 2

1. Ustalić stawkę za najem przedmiotowego lokalu w wysokości 1,00 zł/m2 netto.
2.Zobowiązać najemcę do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 3962/05 z dnia 20 września 2005r.
data publikacji: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 09:56
ostatnia zmiana: 
wtorek, 27 września 2005, godz. 09:56 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 535

Stopka