Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE Nr 1982/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 czerwca 2004r.

 

w sprawie: zatwierdzenia listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji).

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.)  oraz  Uchwały nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000 r. Zał. nr 1 § 1 w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych, zarządzam co następuje:


§1


Zatwierdzam listę lokali użytkowych, przeznaczonych do wynajęcia w trybie publicznego przetargu nieograniczonego (licytacji), stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.


§2


Stawki wywoławcze określone w załączniku nr 1 do zarządzenia obowiązują dla przeprowadzenia jednego przetargu nieograniczonego na wynajem lokali.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1982/04 z dnia 17 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 11:39
ostatnia zmiana: 
wtorek, 22 czerwca 2004, godz. 11:39 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 575

Stopka