Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1995/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 czerwca 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku przy ul. Walecznych 20 z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.      z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,     Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 17 ust. 1 pkt 12      i art. 70 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001) oraz art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. Nr 67 poz.329 z 1996r. ze zmianami: Nr 106 poz. 496, Dz.U. z 1997r. Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, Dz.U. z 1998r. Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, Dz.U. z 2001r. Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, Dz.U. z 2002r. Nr 41 poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141 poz. 1185, Nr 200 poz. 1683, Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Dz.U.             z 2004r. Nr 69 poz. 624, Nr 99 poz. 1001, Nr 109 poz. 1161) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na przekazanie w nieodpłatne użyczenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku pomieszczeń w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku przy ul. Walecznych 20 o powierzchni 67 m2 składających się z dwóch sal z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową       na okres 3 lat począwszy od dnia 1 lipca 2004r., tj. na okres do dnia 30 czerwca 2007r.
2.Udostępnić powierzchnię komunikacyjną, pomieszczenie sanitarne i szatnię w zakresie niezbędnym dla korzystania z użyczonych pomieszczeń, o których mowa w ust.1.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 23 w Płocku do zawarcia umowy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku określającej szczegółowe zasady korzystania z pomieszczeń,    o których mowa w § 1.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004r.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1995/04 z dnia 22 czerwca 2004r.
data publikacji: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:28
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 09:28 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 628

Stopka