Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 2004/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 91,37 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Kilińskiego 6a, Radzie Mieszkańców Osiedla  „Wyszogrodzka” z przeznaczeniem na siedzibę Rady .


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.), zarządzam co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na użyczenie lokalu użytkowego o ogólnej powierzchni 91,37 m2   mieszczącego się w budynku przy ul. Kilińskiego 6a, Radzie Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka” z przeznaczeniem na siedzibę Rady na okres do 31.12.2004 r.

§ 2


Zobowiązać biorącego do używania do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.


§ 3


Zobowiązać administratora nieruchomości do zawarcia stosownej umowy.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2004/04 z dnia 29 czerwca 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 29 czerwca 2004, godz. 12:34
ostatnia zmiana: 
wtorek, 29 czerwca 2004, godz. 12:34 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 614

Stopka