Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  WUA-14.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek  - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5;

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podkład geodezyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (mapa do celów opiniodawczych) 1 egzemplarz z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
- dokładny opis planowanej zmiany sposobu użytkowania.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
-
w kasie Urzędu Miasta Płocka - I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3 lub
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie zaświadczenia - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, Zespół Planowania Przestrzennego

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. Zespół Planowania Przestrzennego, tel. 24 367 14 52, pok. 316 C

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Płocka (Uchwały Rady Miasta Płocka),
- art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
data publikacji: 
wtorek, 19 lipca 2005, godz. 12:57
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:46 -> historia zmian  (34)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 916

Stopka