Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  WUA-14.

 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek  - do pobrania także w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5;

WYMAGANE DOKUMENTY:
- podkład geodezyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (mapa do celów opiniodawczych) 1 egzemplarz z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem
- dokładny opis planowanej zmiany sposobu użytkowania.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
- za wydanie zaświadczenia - 17 zł.
- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł.

Wysokość opłaty skarbowej oraz szczególne przypadki zwolnienia ustala się zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1000).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:
-
w kasie Urzędu Miasta Płocka - I piętro wejście od ul. Zduńskiej 3 lub
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

Wydanie zaświadczenia - Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zaświadczenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Polityki Przestrzennej Miasta, Zespół Planowania Przestrzennego

INFORMACJI UDZIELA:
1. Biuro Obsługi Klienta, stanowisko nr 5, tel. 24 367 15 95
2. Zespół Planowania Przestrzennego, tel. 24 367 14 52, pok. 316 C

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta Płocka (Uchwały Rady Miasta Płocka),
- art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
- art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
data publikacji: 
wtorek, 19 lipca 2005, godz. 12:57
ostatnia zmiana: 
piątek, 21 lutego 2020, godz. 13:46 -> historia zmian  (34)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 708

Stopka