Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Zarządzenie Nr 1195/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5.01.2004 r.


w sprawie: wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu o nr ewid. 333/24 mieszczącego się przy ul. Miodowej, stanowiącego własność Gminy Płock


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.),  zarządzam co następuje:


§ 1

Przeznaczyć do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaż o nr ewid. 333/24 pow. 16 m2 mieszczący się przy ul. Miodowej.

§ 2

Ustalić stawkę wywoławczą do przetargu w wysokości 3,76 zł/m2 netto.

§ 3

Zobowiązać administratora do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem garaży i zawarcia umów najmu, zgodnie z Uchwałą Nr 137/2667/02 Zarządu Miasta Płocka z dn. 13.05.2002 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 1195/04 z dnia 5 stycznia 2004r.
data publikacji: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:11
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 stycznia 2004, godz. 10:11 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 555

Stopka