Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie 308/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2007r.

w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń użytkowych o ogólnej powierzchni 70,35 m2 zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 18 Krajowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128), postanawiam co następuje:

§ 1
Wyrazić zgodę na użyczenie pomieszczeń użytkowych o ogólnej powierzchni 70,35 m2 mieszczących się w budynku przy ul. 3 Maja 18 Krajowemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” z przeznaczeniem na działalność statutową na okres 3 lat począwszy od 5.04.2007 r.

§ 2
Zobowiązać biorącego do używania do ponoszenia pozostałych opłat związanych z użytkowaniem lokalu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 308/07 z dnia 23 lutego 2007r.
data publikacji: 
wtorek, 06 marca 2007, godz. 08:34
ostatnia zmiana: 
wtorek, 06 marca 2007, godz. 08:34 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
61 704 556

Stopka