Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Wynajęcie  lokalu  zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego.  WZN - 08.

 

 

W przypadku wynajęcia lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego złożenie wniosku nie jest obowiązkowe. W sprawach tych złożenie wniosku służy jako informacja umożliwiająca dostosowanie oferty lokalu do potrzeb i możliwości finansowych wnioskodawcy.

W przypadku złożenia  wniosku należy doręczyć dokumenty:

 • Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego,także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
 • Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
 • Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
 • Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności lub zaświadczenie uprawniające do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • Decyzja organu nadzoru budowlanego nakazująca wyłączenie budynku lub jego części z użytkowania (dotyczy osób zamieszkujących w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Płock),
 • Decyzja administracyjna o przydziale lokalu lub inny akt prawny wydany przez organ gminy (dotyczy lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Płock),
 • Prawomocny wyrok sądu nakazujący opróżnienie lokalu (dotyczy osób składających wniosek o lokal socjalny w związku z orzeczoną eksmisją),
 • Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
 • Inne dokumenty potwierdzające dane o złożonym wniosku. 

 Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Wnioski realizowane są w pierwszej kolejności.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, tel. 24 367 15 96

 

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 03, 24 367 15 00.

 

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 4, 11,14,22,23 i art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami).
- Uchwała nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock ze zmianami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 10:29 -> historia zmian  (38)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 420

Stopka