Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wynajęcie  lokalu  zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego.  WZN - 08.

 

 

W przypadku wynajęcia lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego złożenie wniosku nie jest obowiązkowe. W sprawach tych złożenie wniosku służy jako informacja umożliwiająca dostosowanie oferty lokalu do potrzeb i możliwości finansowych wnioskodawcy.

W przypadku złożenia  wniosku należy doręczyć dokumenty:

 • Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego,także do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, potwierdzony przez administratora budynku właściwego dla adresu, w którym wnioskodawca posiada stałe miejsce zameldowania (potwierdza dane o lokalu),
 • Dowody osobiste wszystkich pełnoletnich osób – do wglądu,
 • Zaświadczenie wszystkich pełnoletnich osób o dochodach, wydane przez organy podatkowe za poprzedni rok podatkowy, a w przypadku osób powyżej 75 roku życia dokument potwierdzający wysokość świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • Dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • Orzeczenie sądu, ugoda sądowa ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego,
 • Orzeczenia potwierdzające niepełnosprawności lub zaświadczenie uprawniające do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • Decyzja organu nadzoru budowlanego nakazująca wyłączenie budynku lub jego części z użytkowania (dotyczy osób zamieszkujących w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Płock),
 • Decyzja administracyjna o przydziale lokalu lub inny akt prawny wydany przez organ gminy (dotyczy lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Płock),
 • Prawomocny wyrok sądu nakazujący opróżnienie lokalu (dotyczy osób składających wniosek o lokal socjalny w związku z orzeczoną eksmisją),
 • Zaświadczenie potwierdzające zameldowanie wszystkich osób pod danym adresem,
 • Inne dokumenty potwierdzające dane o złożonym wniosku. 

 Uwaga: sprawę należy załatwić osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku do 1 miesiąca. Wnioski realizowane są w pierwszej kolejności.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Biuro Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 3, tel. 24 367 15 96

 

SPRAWĘ PROWADZI: Zespół Rozdysponowywania Nieruchomości, tel. 24 367 15 03, 24 367 15 00.

 

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
- art. 4, 11,14,22,23 i art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami).
- Uchwała nr 340/XXI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock ze zmianami.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 – 15.30, czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
data publikacji: 
czwartek, 26 czerwca 2003, godz. 07:31
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lutego 2020, godz. 10:29 -> historia zmian  (38)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 803

Stopka