Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10. 

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Ważne: Odpady budowlane i rozbiórkowe objęte niniejszym wnioskiem odbierane są z nieruchomości zamieszkałych.

Odbierane będą odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prac prowadzonych zgodnie z §15 ust. 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka (Uchwała nr 101/VI/2015  RMP z dn. 31.03.2015 r. ze zm.) tj. nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót na nieruchomościach zamieszkałych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

WYMAGANE DOKUMENTY: brak

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  brak

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: niezwłocznie po otrzymaniu przez Oddział Gospodarowania Odpadami niniejszego wniosku, przesyłany jest on do właściwej firmy wykonawczej, która będzie kontaktować się w celu ustalenia szczegółów wykonania usługi.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 6.

SPRAWĘ PROWADZI: wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrony środowiska przed odpadami oraz wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i sprawozdawczości.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

TRYB ODWOŁAWCZY: brak

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
data publikacji: 
piątek, 01 lipca 2016, godz. 15:03
ostatnia zmiana: 
środa, 19 lipca 2017, godz. 11:53 -> historia zmian  (12)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
3 239

Stopka